Teklif Formu

  Bize Ulaşın

  0262 311 50 00

  Enerji Etüdü Uygulamaları

  Enerji Etüdü Uygulamaları

  Enerji Etüdü Uygulamaları

  İşletmelerin, binaların ve termik santrallerin detaylı enerji etüdünü uzman mühendis kadromuz ile gerçekleştirip tasarruf potansiyellerini ortaya çıkartıyoruz.

  Yıllık enerji tüketimi 10-500 TEP aralığındaki KOBİ’ler için ise alacağınız enerji etüdü hizmeti karşılığında destek almanızı sağlıyoruz.

  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca endüstriyel işletmelerde yıllık enerji tüketimine bağlı olarak, enerji üretim santrallerinde enerji üretimine bağlı olarak, binalarda ise yıllık enerji tüketimine veya toplam kapalı alana bağlı olarak detaylı enerji etüdü yaptırılması zorunludur. Bu kanunun amacı ülkemizde enerji tüketiminin büyük bir kısmına karşılık gelen işletme, enerji üretim santrali ve binaların var olan enerji tasarruf potansiyellerini ortaya çıkartarak, bu noktalarda verimlilik artırıcı projeler uygulamaktır. Bunun sonucunda daha az enerji tüketimi ile aynı kalitede ürün çıkartılması veya aynı kalitede hizmet sağlanması mümkün olacaktır.

  06 Temmuz 2022 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında endüstriyel işletmelerde detaylı enerji etüdü yaptırma zorunluluğu yıllık 1000 TEP enerji tüketimi ve üzeri olarak belirlenmiştir. Bu tüketimi aşan işletmelerin her dört yılda bir etüt yaptırmaları veya  geçmişe dönük en az üç ay tam zamanlı ve sigortalı çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendileri yapmaları zorunludur.

  Toplam inşaat alanı 20.000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP’in üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binalarının, en az 10.000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarının her yedi yılda bir şirketlere etüt yaptırmaları veya çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendileri yapmaları zorunludur.

  Kurulu gücü 20 MW ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine yönelik enerji etüdü yapmaları veya şirketlere etüt yaptırmaları zorunludur. Hazırlanan nihai etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.

  EPOD Enerji olarak alanında uzman mühendis kadromuz ile endüstriyel işletmenizde ve binalarda detaylı enerji etüdü gerçekleştirerek verimlilik potansiyeli olan noktalarınızı tespit ediyoruz. Bu kapsamda işletmenizde ve binalarda enerji tüketimi ve çalışma süresi yüksek ekipmanlara yoğunlaşarak sizlere bu kapsamda çözüm sunan bir etüt raporu hazırlıyoruz.

  Yasal Zorunluluk Kapsamı

  Detaylı enerji etüdü, 5627 Sayılı ‘Enerji Verimliliği Kanunu’ ve 06 Temmuz 2022 tarihli ‘Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ uyarınca yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP üzerinde olan endüstriyel işletmelerin,  toplam inşaat alanı 20.000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP’in üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binalarının, toplam inşaat alanı 10.000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarının, kurulu gücü 20 MW ve üzeri olan termik santrallerde yaptırması gereken bir zorunluluktur. Etütlerin yaptırılmaması halinde uygulanacak para cezaları aşağıdaki gibidir.

  İlgili kanun ve yönetmelikler;

  ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  DETAYLI ENERJİ ETÜDÜ NEDİR?

  Detaylı enerji etüdü, 5627 Sayılı ‘Enerji Verimliliği Kanunu’ ve 06 Temmuz 2022 tarihli ‘Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ uyarınca yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP üzerinde olan endüstriyel işletmelerin,  toplam inşaat alanı 20.000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP’in üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binalarının, toplam inşaat alanı 10.000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarının, kurulu gücü 20 MW ve üzeri olan termik santrallerin yaptırması gereken bir zorunluluktur.

  Ön enerji etüdü ile yapılan keşiften sonra ölçümler gerçekleştirilir.

  Bu çalışmaların kapsamı: Elektrik motoru, fan, blower ve pompaların incelenmesi, basınçlı hava sistemlerinin incelenmesi, hatlarda izolasyon kontrolü, kondenstopların ve buhar kaçaklarının incelenmesi, ana dağıtım panolarının incelenmesi, aydınlatma sistemlerinin incelenmesi, hava ön ısıtıcılarının ve atık ısı geri kazanım sistemlerinin incelenmesi, elektrik üretim sistemleri ve kojenerasyon tesislerinin incelenmesi, klima santralleri, chiller soğutma grupları ve soğutma kulelerinin incelenmesi, kazanların, fırınların ve buhar sistemlerinin incelenmesi, baca gazı analizlerinin yapılması, varsa tesiste bulunan Vater, Ram(Ramöz), Lazer Kesim, Kaynak, Yıkama Makinelerinin, Değirmen, Pres, Mikser, Haubele vb. incelenmesi şeklindedir.

  Bu ölçüm ve çalışmalardan sonra Bakanlık formatına uygun bir şekilde rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor Bakanlığa gönderilir. Bu rapor kapsamında tasarruf potansiyeli olan noktaların basit geri ödeme süreleri, net bugünkü değerleri ve iç karlılık oranları hesaplanır.

  Bu etüt kapsamında enerjinin nerelerde kullanıldığı, hangi noktalarda tasarruf edileceği tespit edilebilecektir. Enerji tasarruf fırsatları belirlenerek, boşa giden enerji engellenmiş olur.

  Ayrıca, KOSGEB 15 Nisan 2022 tarihli duyurusunda, YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, KOBİ’lere destek sağlayacağını duyurmuştur.

  Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

  Yıllık enerji tüketimi 100-1000 TEP aralığındaki işletmelerin; sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde önerilen uygulama giderleri için aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

   

  Ölçüm Cihazları

  Yapılan ölçümlerde kullanılan ölçüm cihazlarının Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilmiş uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş olması gerekmektedir. EPOD Enerji olarak kullandığımız tüm ölçüm cihazları bu standartlara uygundur. Yapılan ölçüm ve çalışmalarda kullanılan cihazlar aşağıdaki gibidir;

  • Baca Gazı Analizörü
  • Termal Kamera
  • Ultrasonik Kondenstop Kaçak Tespit Cihazı
  • Ultrasonik Hava Kaçağı Tespit Cihazı
  • Sıvı İletkenlik Ölçüm Cihazı
  • Buhar Kaçağı Tespit Cihazı
  • Sıcaklık Ölçüm Cihazı ve Probları
  • Isıl İletim Katsayısı Ölçüm Cihazı (U Ölçümü)
  • Sıvı Debimetresi
  • Basınçlı Hava Debimetresi
  • Nem Ölçer
  • Basınç Ölçer
  • Enerji Analizörü
  • Takometre
  • Lüksmetre
  • Desibelmetre

  Sizler de endüstriyel işletme, enerji üretim santralleri ve binalarda detaylı enerji etüdü gerçekleştirip verimlilik potansiyeli olan noktalarınızın tespit edilmesini sağlayabilir, bu kapsamda işletme ve binalarda enerji tüketimi ve çalışma süresi yüksek ekipmanlara yoğunlaşarak çözümler sunan bir etüt raporuna sahip olabilirsiniz.