Teklif Formu

  Bize Ulaşın

  0262 311 50 00

  Detaylı Enerji Etüdü Uygulamaları

  Detaylı Enerji Etüdü Uygulamaları

  Detaylı Enerji Etüdü Uygulamaları

  Tesisinizin detaylı enerji etüdünü uzman mühendis kadromuz ile gerçekleştirip tasarruf potansiyellerinizi ortaya çıkartalım.

  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca endüstriyel işletmelerde yıllık enerji tüketimine bağlı olarak detaylı enerji etüdü yaptırılması zorunludur. Bu kanunun amacı ülkemizde enerji tüketiminin büyük bir kısmına karşılık gelen endüstriyel kuruluşların var olan enerji tasarruf potansiyellerini ortaya çıkartarak, bu noktalarda verimlilik arttırıcı projeler uygulamaktır. Bunun sonucunda ülkemizin belkemiği olan bu kuruluşların daha az enerji tüketimi ile aynı kalitede ürün çıkartılması sağlanacaktır.

  25 Ocak 2020 tarihli 31019 tarihli yönetmelikte endüstriyel işletmelerde detaylı enerji etüdü yaptırma zorunluluğu yıllık 1000 TEP enerji tüketimi ve üzeri olarak belirlenmiştir. Bu tüketimi aşan işletmelerin her dört yılda bir etüt yaptırmaları zorunludur.

  EPOD Enerji olarak alanında uzman mühendis kadrosu ile endüstriyel işletmenizde detaylı enerji etüdü gerçekleştirerek verimlilik potansiyeli olan noktalarınızı tespit ediyoruz. Bu kapsamda işletmenizde enerji tüketimi ve çalışma süresi yüksek ekipmanlara yoğunlaşarak sizlere bu kapsamda çözüm sunan bir etüt raporu hazırlıyoruz.

  Endüstriyel İşletmelerde Yasal Zorunluluk Kapsamı

  Detaylı enerji etüdü, 5627 Sayılı ‘Enerji Verimliliği Kanunu’ ve 31019 sayılı 25 Ocak 2020 tarihli ‘Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ uyarınca yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP üzerinde olan endüstriyel işletmelerin yaptırması gereken bir zorunluluktur. Bu etütlerin her dört yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Etütlerin yaptırılmaması halinde uygulanacak para cezaları aşağıdaki gibidir.

  İlgili kanun ve yönetmelikler;

  27 Ocak 2020 PAZARTESİ (resmigazete.gov.tr)

  Layout 1 (resmigazete.gov.tr)

  DETAYLI ETÜT NEDİR?

  Detaylı enerji etüdü, 5627 Sayılı ‘Enerji Verimliliği Kanunu’ ve ‘Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ uyarınca yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP üzerinde olan endüstriyel işletmelerin yaptırması gereken bir zorunluluktur.

  Ön enerji etüdü ile yapılan keşiften sonra ölçümler gerçekleştirilir.

  Bu çalışmaların kapsamı: Elektrik motoru, fan, blower ve pompaların incelenmesi, basınçlı hava sistemlerinin incelenmesi, hatlarda izolasyon kontrolü, kondenstopların ve buhar kaçaklarının incelenmesi, ana dağıtım panolarının incelenmesi, aydınlatma sistemlerinin incelenmesi, hava ön ısıtıcılarının ve atık ısı geri kazanım sistemlerinin incelenmesi, elektrik üretim sistemleri ve kojenerasyon tesislerinin incelenmesi, klima santralleri, chiller soğutma grupları ve soğutma kulelerinin incelenmesi, kazanların, fırınların ve buhar sistemlerinin incelenmesi, forkliftlerin incelenmesi, baca gazı analizlerinin yapılması, varsa tesiste bulunan özel tasarım Vater, Ram(Ramöz), Lazer Kesim, Kaynak, Yıkama Makinelerinin, Değirmen, Pres, Mikser ve Haubelerin incelenmesi şeklindedir.

  Bu ölçüm ve çalışmalardan sonra Bakanlık formatına uygun bir şekilde rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor Bakanlığa gönderilir. Bu rapor kapsamında tasarruf potansiyeli olan noktaların basit geri ödeme süreleri hesaplanır.

  Bu etüt kapsamında enerjinin nerelerde kullanıldığı, hangi noktalarda tasarruf edileceği tespit edilebilecektir. Enerji tasarruf fırsatları belirlenerek, tesisinizde boşa giden enerji engellenmiş olur.

  Ölçüm Cihazları

  Yapılan ölçümlerde kullanılan ölçüm cihazlarının Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilmiş uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş olması gerekmektedir. EPOD olarak kullandığımız tüm ölçüm cihazları bu standartlara uygundur. Yapılan ölçüm ve çalışmalarda kullanılan cihazlar aşağıdaki gibidir;

  • Baca Gazı Analizörü
  • Termal Kamera
  • Ultrasonik Kondenstop Kaçak Tespit Cihazı
  • Ultrasonik Hava Kaçağı Tespit Cihazı
  • Sıvı İletkenlik Ölçüm Cihazı
  • Buhar Kaçağı Tespit Cihazı
  • Sıcaklık Ölçüm Cihazı ve Probları
  • Sıvı Akış Ölçer
  • Nem Ölçer
  • Basınç Ölçer
  • Enerji Analizörü
  • Takometre
  • Lüksmetre
  • Desibelmetre