Teklif Formu

  Bize Ulaşın

  0262 311 50 00

  Hibe Destekli Verimlilik Artırıcı Uygulamalar Danışmanlığı

  Hibe Destekli Verimlilik Artırıcı Uygulamalar Danışmanlığı

  Hibe Destekli Verimlilik Artırıcı Uygulamalar Danışmanlığı

  Tesisinizde enerji tüketimini azaltmak ve buna bağlı olarak enerji kaynaklarını en verimli kullanabilmek adına Verimlilik Artırıcı Uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, projesinde belirlenmiş yatırım bedeli en fazla 5.000.000 TL olan Verimlilik Artırıcı Projeler için yatırım bedelinin % 30’u, üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt eden Gönüllü Anlaşmalar için enerji giderinin %30’u, en az %15 oranında enerji tasarrufu sağlanan 5.Bölge Teşvikleri için vergi istisnası, işveren desteği kazanmanız mümkündür.

  KOSGEB’ten yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki KOBİ’ler için enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde önerilen uygulama giderleri için %75, 100-500 TEP aralığındaki KOBİ’ler için ise %40 hibe desteği almanızı sağlıyoruz.

  Verimlilik Artırıcı Uygulamalar Nedir?

  Verimlilik Artırıcı Uygulamalar endüstriyel işletmelerde enerji kayıplarının ve verimsizliklerin giderilmesi amacı ile gerekli önlemlerin uygulanması amacı ile hazırlanır. Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği danışmanlık firmaları tarafından hazırlanan bu çalışmalar uygun şartlar sağlandığında devlet desteği alabilmektedir. Bazı çalışmalar yatırım maliyeti gerektirmezken, bazı çalışmalar kısa-orta-uzun vadeli diyebileceğimiz geri dönüş süreleri ile kendini amorti eder.

  Verimlilik Artırıcı Proje (VAP), Gönüllü Anlaşma (GA), 5. Bölge Teşvik Başvurusu Yapmak İçin Gereklilikler Nedir?

  • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmak ya da belgeyi almak için gerekli süreci başlatmış olmak,
  • İşletme bünyesinde bir enerji yöneticisi bulundurmak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla, Bakanlık veri tabanına kayıtlı olmak,
  • Üretim tesisinin son 3 yıllık üretim-tüketim verilerinin, YEGM Enver Portalı’na (EVDES) işlenmiş olması,
  • Tesisin enerji tüketiminin yıllık 500 TEP’in üstünde olması,

  Ölçümlerin alınması ve verimlilik artırıcı uygulama dosyalarının hazırlanması EVD firmasının sorumluluğundadır.

  Ayrıca, KOSGEB 15 Nisan 2022 tarihli duyurusunda, YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, KOBİ’lere destek sağlayacağını duyurmuştur.

  Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

  Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığındaki işletmelerin; sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde önerilen uygulama giderleri için aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

  Sizler de endüstriyel işletmenizde enerji etüdü hizmeti neticesinde önerilen uygulama giderleri için cazip yatırım teşviklerinden faydalanabilir, Verimlilik Artırıcı Uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz.