Teklif Formu

  Bize Ulaşın

  0262 311 50 00

  VAP Hazırlama ve Yönetimi

  VAP Hazırlama ve Yönetimi

  VAP Hazırlama ve Yönetimi

  Tesisinizde enerji tüketimini azaltmak ve buna bağlı olarak enerji kaynaklarını en verimli kullanabilmek adına Verimlilik Artırıcı Projeler gerçekleştiriyor, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından projesinde belirlenmiş yatırım bedeli en fazla 5.000.000 TL olan VAP’lar için % 30’a varan hibe desteği almanızı sağlıyoruz.

  Verimlilik Artırıcı Proje Nedir?

  Verimlilik Arttırıcı Proje endüstriyel işletmelerde enerji kayıplarının ve verimsizliklerin giderilmesi amacı ile gerekli önlemlerin uygulanması amacı ile hazırlanır. Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği danışmanlık firmaları tarafından hazırlanan bu projeler uygun şartlar sağlandığında devlet desteği alabilmektedir. Bir VAP’ın oluşturulabilmesi için öncelikle tesiste detaylı enerji etüdünün gerçekleştirilip tasarruf edilebilecek noktaların ortaya çıkartılması ve işletmenin ISO 50001 EnYS Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olması veya bu konuda çalışmalara başlamış ve uluslararası bir akredite belgelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Bu projelerin bazıları yatırım maliyeti gerektirmezken, bazı projeler kısa-orta-uzun vadeli diyebileceğimiz geri dönüş süreleri ile kendini amorti eder.

  VAP Başvurusu Yapmak İçin Gereklilikler Nedir?

  Verimlilik Arttırıcı Proje başvurusu için;

  • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmak ya da belgeyi almak için gerekli süreci başlatmış olmak,
  • İşletme bünyesinde bir enerji yöneticisi bulundurmak veya bir EVD firmasından Enerji Yöneticiliği hizmeti almak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla, Bakanlık veri tabanına kayıtlı olması,
  • Üretim tesisinin son 3 yıllık üretim-tüketim verilerinin, YEGM Enver Portalı’na işlenmiş olması,
  • Tesisin enerji tüketiminin yıllık 500 TEP’in üstünde olması,
  • Gerçekleştirilecek projenin yatırım miktarının 5.000.000 TL’nin altında olması,
  • Verimlilik Arttırıcı Projenin geri ödeme süresinin 5 yılın altında olması gerekmektedir.

  Ölçümlerin alınması ve verimlilik arttırıcı dosyalarının hazırlanması EVD firmasının sorumluluğundadır.