Teklif Formu

  Bize Ulaşın

  0262 311 50 00

  Periyodik Ölçüm & Bakım Hizmeti

  Periyodik Ölçüm & Bakım Hizmeti

  Periyodik Ölçüm & Bakım Hizmeti

  Kondenstop kaçak kontrolünüzü, Basınçlı Hava Sistemi kaçak kontrolünüzü, Proses Debi Kontrolünüzü ve Baca Gazı analizlerinizi periyodik olarak uzman kadromuz ile gerçekleştirelim, kaçakların ve verimsizliğin sebep olduğu enerji kaybını yok edelim.

  Enerji verimliliğinde sürdürülebirliğin sağlanması amacıyla Detaylı Enerji Etüdü Uygulamaları sırasında da kontrolleri ve analizleri yapılan bazı ekipmanlar için istenirse periyodik ve özel çalışmalar gerçekleştirilip, tasarruf ve potansiyeller detaylı hesaplamalar ile ortaya çıkarılmaktadır. Bu tasarruf ve potansiyel olanakları uygun çözüm önerileri ile raporlanmaktadır.

  Kondenstop Kaçak Kontrolü

  Basitçe kondenstoplar, iş görmüş enerjisini bırakmış buharı (kondens) otomatik olarak sistemden dışarıya atan, canlı buharı ise sistemde tutan vanalardır. Kondenstopların ayrıca havayı ve yoğuşmayan gazları da buhar sisteminden dışarıya atarlar ve daha çok buharla ısıtma sistemlerinde ve proses hatlarında kullanılırlar.

  Kondenstoplardan kaçan buhar tesiste ciddi boyutta ekonomik kayba sebep olmaktadır. Bu sebep ile kondenstopların periyodik olarak kontrolü son derece önemlidir. Kaçaklar genelde gözle görülemez ve kaçağın sebep olduğu ekonomik kaybın hesabını verilere dökmek oldukça zordur. Bu kaçakların tespiti ve kaybın hesaplanması uzmanlık isteyen bir iştir.

  Bir çok tip kondenstop arıza anında açık konumda kalmaktadır. Yani kondensle birlikte canlı buhar da tahliye ediliyor demektir. Bunun sonucunda kazan daha fazla buhar üretebilmek için çok daha fazla çalışmaya başlayacaktır. Arıza sonucunda kondenstopun kapalı kalması ise geride kondensin birikmesine sebep olacaktır. Prosesin istediği sıcaklığa bu şartlarda ulaşılamayacaktır.

  Görüldüğü gibi endüstriyel tesislerin önemli bir elemanı olan kondenstopların periyodik kontrol ve ölçümü çok önemlidir. Sizler de enerjinizi daha verimli kullanmak ve kayıpların sebep olduğu olumsuzlukları yok etmek için uzman mühendislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

  Hava Kaçak Tespiti

  Basınçlı hava endüstriyel tesisler ve binalar için önemli dönüştürülmüş enerji kaynaklarıdır. Kompresörler günümüzde fabrikaların her yerinde bulunmaktadır. Birçok tesis ve binada kaçak bulma programı bulunmamaktadır. Kaçakları bulmak, kayıp miktarının ölçülmesi ve maliyetin tespit edilmesi için enerji uzmanlarının veya danışmanlarının hava kaçak tespit cihazı kullanarak hava sistemini denetlemesi gerekmektedir. Sızıntıları gidermenin getireceği yıllık maliyet tasarrufu enerji verimliliği açısından çok önemlidir.

  Bu nedenle bizler uzman mühendislik kadromuz ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş cihazımız ile enerji kayıplarına sebep olan noktaları tespit ediyoruz. Bu noktaların ne kadar kayba sebep olduğunu detaylı hesaplamalarımız ile raporluyoruz. Bu raporun sonucunda toplam tasarruf ve maliyet kazancına yer veriyoruz.

  Baca Gazı Analizi

  Isıtma sistemlerinde baca gazı ölçümü, baca gazı ile açığa çıkan karbonmonoksit, karbondioksit ve diğer materyallerin tespitini sağlar. Sıcak baca gazı ile harcanan ısı enerjisinin belirlenmesine yardımcı olur. Bu yöntem ile uygun hava-yakıt oranı ile yanmanın gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilir. Böylece enerjinin verimli kullanılması sağlanır. Aynı zamanda çevre olabildiğince kirlilikten korunmuş olur. Bu yöntem ile baca gazı sıcaklığı da olması gereken aralığın üzerinde ise tespit edilmiş olur.

  Tesislerin en büyük enerji kayıplarından birini atık ısılar oluşturmaktadır. Bu kaybı azaltabilmek için ısı enerjisinin kullanıldığı hemen hemen her sektörde atık ısı geri kazanım sistemleri kullanılmaktadır. Herhangi bir üretim işlemi sonrası açığa çıkan ve atmosfer sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta bulunan ısıya atık ısı, bunları geri kazanmak için tasarlanan sistemlere de atık ısı geri kazanım sistemleri denilmektedir. Atık ısı sıcaklık değerlerine göre 650 °C üzerindeki yüksek sıcakta ısı, 120 °C-650 °C arası orta sıcaklıkta ısı ve 120 °C altındaki düşük sıcaklıkta ısı olmak üzere sınıflandırılabilir. En yaygın yöntemler ekonomizer ve reküparatör kullanımlarıdır.

  Ekonomizer; herhangi bir ısı kazanının duman gazı sıcaklığını düşürerek düşük sıcaklıktaki bu ısıyı geri kazanan ve yakıttan ekstra tasarruf sağlayan ısı değiştiricisi anlamına gelmektedir.

  Reküperatör; ısı geri kazanım sistemleri olup sıcak gazın verdiği ısı enerjisinin soğuk havaya geçmesini sağlayan bir ekipmandır. Katı, sıvı veya gaz yakıtlar yakıldığında sıcak duman gazı ortaya çıkar. Isı değiştirici cihazlar olan reküperatör ile kazan yakma havası veya herhangi bir gaz akışkanı ısıtılabilir.  Kullanım yeri veya amacına göre dik ya da yatık duman borulu siyah malzeme veya paslanmaz malzeme kullanılarak üretilir.

  Kullanılan bu yöntemler atık ısıdan yüksek oranda faydalanarak enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

  Sizler de baca gazı ölçümleri ile kazanların yanma verimliliğini ölçerek yanmanın kaliteli olup olmadığı ve yakıtın iyi oranda tüketilip tüketilmediğini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda baca gazı sıcaklığınız tespit edilerek gerekli mühendislik hesaplamaları ile atık ısıdan yararlanma yöntemleri keşfedilir.