Teklif Formu

  Bize Ulaşın

  0262 311 50 00

  ISO 50001 EnYS Danışmanlığı

  ISO 50001 EnYS Danışmanlığı

  ISO 50001 EnYS Danışmanlığı

  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Süreç Danışmanlığı için bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

  ISO 50001 bir tesisin Enerji Yönetim Sistemi kurması ve bu sistemi uygulayarak sürdürülebilir hale getirmesi için gereksinimleri belirler. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ile ilgili uluslararası bir standarttır. Bu Enerji Yönetim Sisteminin amacı enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda enerji verimliliğini arttırma, üretim maliyetini düşürme ve çevresel süreçlere yardımcı olma amacındadır. En önemli temel hedeflerinden biri de sera gazı emisyonlarını azaltarak çevresel iklimi korumaktır.

  06 Temmuz 2022 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ISO 50001 belgelendirmelerinin en geç 2023 yılına kadar yaptırılması zorunludur.

  İlgili yönetmeliğe göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü endüstriyel işletme, enerji üretim santrali, organize sanayi bölgesi ve binaların ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurması gerekmektedir.

  Enerji yönetimi; kuruluşun enerji performansını sürekli iyileştirmek ve sağlanan bu iyileştirmeleri sürdürmek amacıyla enerjiye sistematik olarak dikkat edilmesi anlamına gelmektedir. Kuruluşun; sürekli olarak eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden geçirme ve duruma göre politika ve amaçları güncelleme döngüsünden geçmesini sağlamaktadır.

  Sürekli iyileştirme için Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PUKO) yaklaşımı veya Deming döngüsü enerji yönetimi için esas alınan sistematik bir yaklaşım olarak belirlenmiştir.

  ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları;

  • Enerji maliyeti tasarrufları
  • Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesi
  • Daha az sera gazı emisyonu
  • Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme
  • Daha az karbon ayak izi
  • İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması
  • Çalışanların enerji farkındalığının artması ve daha fazla katılım
  • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi
  • Bilinçli karar alma süreçleri
  • Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik