Teklif Formu

  Bize Ulaşın

  0262 311 50 00

  Enerji Yöneticiliği Hizmeti

  Enerji Yöneticiliği Hizmeti

  Enerji Yöneticiliği Hizmeti

  Bina, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), elektrik üretim tesisi ve endüstriyel işletme enerji yönetimi faaliyetlerini yürütmek üzere enerji yöneticisi görevlendirme hizmeti veriyoruz.

  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 06 Temmuz 2022 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bazı bina, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), elektrik üretim tesisi ve endüstriyel işletmeler için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir.

  Enerji yöneticisi, bina, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), elektrik üretim tesisi ve endüstriyel işletmelerde enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi tanımlamaktadır.

  Binalarda; Toplam inşaat alanı 20.000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP’in üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binalarında, en az 10.000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarında enerji yöneticisi atamak zorunludur. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınabilmektedir.

  Organize Sanayi Bölgelerinde; Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP’ten az olan endüstriyel işletmelerde, enerji yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve örnek uygulama gibi çalışmalar yapmak ve organize sanayi bölgesi tarafından veya onun adına yürütülen enerji üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri kapsamında, bölgesinde faal durumda en az 50 işletme var ise enerji yönetim birimi kurmak zorunludur. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınabilmektedir.

  Kurulu gücü 100 MW ve üzeri olan elektrik üretim tesislerinde; enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yönetim adına yürütmek üzere, çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birini enerji yöneticisi olarak görevlendirmek zorunludur.

  Sanayi Tesislerinde; yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde çalışanları arasından enerji yöneticisi atamak ve 50.000 TEP ve üzeri tüketimi olan işletmelerde, çalışanları arasından enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturmak zorunludur.

  Enerji yöneticisi bulundurmakla yükümlü bina, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), elektrik üretim tesisi ve endüstriyel işletmeler, istenen bilgileri her yıl Mart sonuna kadar vermemeleri, yerinde yapılacak inceleme ve denetimlere imkan sağlamamaları halinde idari para cezalarına çarptırılacaklardır.

  Hizmet kapsamında bina, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), elektrik üretim tesisi ve endüstriyel işletmelerde periyodik ziyaretler ile ölçüm ve incelemeler yapılıp, dönemsel raporlar düzenlenerek elektronik ortamda tarafınıza gönderilmektedir.

  • Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması,
  • Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi,
  • Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi ve uygulanması,
  • Etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması,
  • Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
  • Yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması,
  • Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi,
  • Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi, montaj ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
  • Spesifik enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin, enerji maliyetlerinin, enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,
  • Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânların araştırılması, çevrenin korunmasına, çevreye zararlı salımların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması,
  • Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması,
  • Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar (Değişik ibare:RG-25/1/2020-31019) Bakanlığa gönderilmesi

  konularında hizmet vermekteyiz.