Teklif Formu

  Bize Ulaşın

  0262 311 50 00

  Enerji Yöneticiliği Hizmeti

  Enerji Yöneticiliği Hizmeti

  Enerji Yöneticiliği Hizmeti

  EPOD, firmanızdaki enerji yönetimi faaliyetlerini yürütmek üzere enerji yöneticisi görevlendirme hizmeti vermektedir. Böylece işi hem uzmanına bırakmış olur hem de ekstra maliyetlerden kaçınmış olursunuz.

  2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı endüstriyel işletmeler ve binalar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir.

  Enerji yöneticisi, endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi tanımlamaktadır.

  Sanayi Tesislerinde;

  Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde enerji yöneticisi atamak ve 50.000 TEP üzeri tüketimi olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturmak zorunludur.

  Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü bina sahipleri ve/veya yönetimlerinin, istenen bilgileri her yıl Mart sonuna kadar vermemeleri, yerinde yapılacak inceleme ve denetimlere imkan sağlamamaları halinde idari para cezalarına çarptırılacaklardır.

  Hizmet kapsamında endüstriyel işletmenizde periyodik ziyaretler ile ölçüm ve incelemeler yapılıp, dönemsel raporlar düzenlenerek elektronik ortamda tarafınıza gönderilmektedir.

  • Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması,
  • Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi,
  • Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi ve uygulanması,
  • Etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması,
  • Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
  • Yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması,
  • Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi,
  • Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi, montaj ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
  • Spesifik enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin, enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,
  • Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânların araştırılması, çevrenin korunmasına, çevreye zararlı salımların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması,
  • Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması,
  • Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar (Değişik ibare:RG-25/1/2020-31019) Bakanlığa gönderilmesi

  konularında hizmet vermekteyiz.